CENITVE MOTORNIH VOZIL IN
GRADBENE MEHANIZACIJE


Cenitev vozil (avtomobilov, osebnih vozil, tovornih vozil, avtobusov) izdelam hitro in ugodno. Potrebujete tudi cenitev-oceno vrednosti,
vaših strojev (gradbenih strojev, gradbene mehanizacije…).

Hitro in strokovno!


Cenitev vozil    Zakaj potrebujemo    Kako naročimo    Kontakt


KONTAKT

Metod Radelj, univ. dipl. inž. stroj.
Spodnja Slivnica 46
1290 Grosuplje


Sodni izvedenec za avtomobilsko stroko,
(imenovan z odločbo 165-04-43/2005)
in
sodni cenilec za avtomobilsko stroko in gradbeno mehanizacijo
(imenovan z odločbo 165-04-43/2005)

Sem vpisan v imenik stalnih sodnih cenilcev in izvedencev pri ministrstvu za pravosodje.
Sem član SICOS-a (združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije).

telefon: 041 / 570-815
e-pošta: metod.radelj@gmail.com

Vpogled v: Imenik sodnih cenilcev in izvedencev pri ministrstvu za pravosodje


 
Metod Radelj, univ. dipl. inž. stroj.
Spodnja Slivnica 46, 1290 Grosuplje
telefon: 041 / 570-815
e-pošta: metod.radelj@gmail.com