CENITVE MOTORNIH VOZIL IN
GRADBENE MEHANIZACIJE


Cenitev vozil (avtomobilov, osebnih vozil, tovornih vozil, avtobusov) izdelam hitro in ugodno. Potrebujete tudi cenitev-oceno vrednosti,
vaših strojev (gradbenih strojev, gradbene mehanizacije…).

Hitro in strokovno!


Cenitev vozil    Zakaj potrebujemo    Kako naročimo    Kontakt


ZAKAJ POTREBUJEMO CENITEV

- Za ugotavljanje realne vrednosti premoženja v primeru nakupa ali prodaje
- Za ugotavljanje vrednosti osnovnih sredstev (stvarni vložek) v primeru ustanavljanja podjetja
  (kot dokazilo o potrebnem kapitalu podjetja)
- V primeru reševanja dednih in delilnih postopkov
- Za hipotekarno zavarovanje kredita
- Za davčne potrebe (DMV v primeru uvoza vozil, …)
- Za potrebe računovodstva
- Za ugotavljanje višine nastale škode na ocenjevanih sredstvih


 
Metod Radelj, univ. dipl. inž. stroj.
Spodnja Slivnica 46, 1290 Grosuplje
telefon: 041 / 570-815
e-pošta: metod.radelj@gmail.com